کهکشان پنهان IC 342

زمان: ۱۳۹۶/۴/۱۷ ه‍.ش.،‏ ۱۶:۵۰ نمایش : ۲۵۰ دفعه

کهکشان پنهان IC 342 

امتیاز تصویر: T. Rector (U. Alaska Anchorage), H. SchweikerWIYNNOAOAURANSF

در همسایگی ما کهکشان IC 342 در فاصله ۱۰ میلیون سال نوری و در صورت فلکی زرافه قرار دارد. گاز و گرد و غبار ستاره هایی که در صفحه کهکشان راه شیری قرار دارند، تصویر این کهکشان را از دید ما پنهان کرده است و نمای واضحی از آن دیده نمی شود. با این حال در تصویر تلسکوپی بالا، خوشه های ستاره ای آبی و مناطق تشکیل ستاره های صورتی رنگ در بازوهای مارپیچی این کهکشان و همچنین هسته درخشان آن به خوبی دیده می شود. ممکن است در کهکشان IC 342  اخیرا موجی از تشکیل ستاره ها اتفاق افتاده باشد و این کهکشان به اندازه کافی نزدیک است تا بر گروه محلی و کهکشان راه شیری اثرات گرانشی داشته باشد.