یک فوران بزرگ خورشیدی

امتیاز ویدیو: NASA's GSFC, SDO AIA Team

یک فوران بزرگ خورشیدی

امتیاز ویدیو: NASA's GSFC, SDO AIA Team

گاهی رشته های مواد روی سطح خورشید منفجر می شود. در اواخر سال ۲۰۱۰ این تصاویر از یک فوران برفراز سطح خورشید ثبت شد. فوران های متوالی در طیف فرابنفش و توسط رصدخانه دینامیکی خورشید  (SDO) ثبت شده است. این انفجار مواد پلاسمای پرانرژی را در منظومه شمسی پراکنده می کند. این ابر پلاسمایی به زمین نرسید و در نتیجه شفق قطبی بوجود نیامد. در طول چند سال آینده به علت دوره فعالیت مغناطیسی کم خورشید انفجار های مانند این به ندرت دیده می شوند. 

تاریخ: ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ / ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده