سحابی عقاب هرشل

زمان: ۱۳۹۵/۵/۷ ه‍.ش.،‏ ۱۱:۵۸ نمایش : ۵۷۶ دفعه

سحابی عقاب هرشل

امتیاز تصویر: ESA/Herschel/PACSSPIRE/Hi-GAL Project 

یکی از تصاویر  مشهور تلسکوپ فضایی هابل ستون های آفرینش، محل تشکیل ستاره های جدید از گاز و گرد و غبار را نشان می دهد که در سحابی عقاب M16 قرار دارد. این تصویر ترکیبی رنگ کاذب از محل تولد ستاره ها توسط رصدخانه فضایی هرشل ثبت شده است. آشکارساز های فروسرخ هرشل به خوبی تابش های گاز و گرد و غبار سرد را ثبت می کند. ستون های آفرینش در مرکز تصویر قرار گرفته است. اگرچه در این طیف ستاره های داغ و جوان دیده نمی شود، اما تابش و باد های ستاره ای شکل این ابر های میان ستاره ای را تغییر داده است. لکه های سفید پراکنده شده در میان گاز و گرد و غبار در واقع ماده در حال رمبش برای تبدیل به ستاره جدید است. سحابی عقاب در فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و با یک تلسکوپ کوچک یا دوربین دوچشمی می توان این سحابی در صورت فلکی مار مشاهده کرد.

تاریخ: ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶ / ۷ مرداد ۱۳۹۵

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده