خورشید گرفتگی تا غروب

زمان: ۱۳۹۵/۶/۱۷ ه‍.ش.،‏ ۱۸:۴۳ نمایش : ۴۴۷ دفعه

 خورشید گرفتگی تا غروب

امتیاز تصویر: Luc Perrot (TWAN)

در این تصویر ترکیبی ۶۸ فریم از خورشید گرفتگی سپتامبر را می بینیم. این فریم ها از ساعت ۱ بعد از ظهر آغاز شده است و در فاصله ۴ دقیقه عبور ماه از مقابل قرص خورشید دنبال شده است. تصاویر در نزدیک خط مرکزی خورشید گرفتگی و در جنوب جزیره ریونین ثبت شده است. در این مجموعه تصاویر خورشید گرفتگی تا نزدیک غروب دنبال شده است. در یک خورشید گرفتگی حلقوی مانند این، ماه در دورترین فاصله از زمین قرار دارد و حلقه نورانی خورشید دور آن دیده می شود.

تاریخ: ۷ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۱۷ شهریور ۱۳۹۵