منظره آسمان از قلعه

زمان: ۱۳۹۶/۱/۱۸،‏ ۱۸:۴۹ نمایش : ۳۷۸ دفعه

منظره آسمان از قلعه

امتیاز تصویر: Stephane Vetter

ستاره های صورت فلکی شناخته شده دب اکبر در نیم کره شمالی به راحتی شناسایی می شود. در اینجا این ستاره ها بالای دیوار های قلعه تخریب شده  Chateau du Morimont فرانسه قرار دارند. دبه یا ستاره آلفا صورت فلکی دب اکبر در سمت چپ پایین قرار گرفته است. این ستاره با ستاره مراق که بالای آن قرار گرفته، خطی را می سازد که با ادامه دادن آن به ستاره قطبی می رسیم، ستاره ای که قطب شمال سماوی را می سازد. ستاره قطبی در این تصویر پشت دیوار ها ثرار گرفته است. از آنجا که تصویر در ۳۰ مارس گرفته شده است، با ادامه دادن خط اتصال دو ستاره مغرز و فخذ، به دنباله دار 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak  می رسید که نور مایل به سبز دارد. 

 

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده