حرارت زیر سطح قمر یخی انسلادوس؛ اقیانوس زیر سطح

تحقیقات جدید نشان می دهد که قطب جنوب قمر یخی انسلادوس گرم تر از آن چیزی است که تصور می شد. این موضوع نشان می دهد که احتمالا اقیانوس آب مایع تنها چند مایل زیر سطح آن قرار دارد.

شکستگی هایی در مناطق قطبی انسلادوس دیده می شود که به ظاهر در حال حاضر فعال نیستند. با توجه به اقیانوس زیر سطحی این قمر پیش بینی می شود که فعالیت های سطح شناسی زیادی در انسلادوس اتفاق افتاده باشد.

این یافته ها منطبق بر نتایج بدست آمده در سال ۲۰۱۶ توسط تیم مستقل کاسینی است. مطالعات نشان می دهد که عمق پوسته ۱۱ تا ۱۴ مایل (۱۸ تا ۲۲ کیلومتر) و ضخامت کمتر از ۳ مایل (۵ کیلومتر) در مناطق قطبی است.

دما در نزدیک این شکاف ها به طور غیر منتظره ای بالا تر از حد پیش بینی شده است. اقیانوس زیر سطحی چگونه است و آیا آنجا حیات وجود دارد؟ این سوال هایی است که در ماموریت های آینده به دنبال پاسخ آنها هستیم.

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده