در نیمه آذر ماه شماره نهم مجله الکترونیک کافه آسترو را خدمت شما ارائه می کنیم.مقالات این شماره بیشتر با موضوعات ستاره ها و خورشید تهیه شده اند. دراین شماره با ویژگی های متفاوت خورشید به عنوان نزدی ترین ستاره به ما، آشنا می شوید و همچنین اخباری درباره ستاره ها می خوانید. در بخش های دیگر این شماره مجله کافه آسترو به سراغ یک پروژه اخترزیست شناسی در مریخ رفته ایم. همچنین مانند شماره های قبل مطالبی از آسمان شب را خواهید خواند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

۱ـ سحابی حباب در دریای کیهانی

۲ـ ستاره کپلر ۱۱۱۴۵۱۲۳ کروی ترین جسم رصد شده در طبیعت

۳ـ آیا همه ستاره ها یکسان خلق شده اند؟

۴ـ داغ ترین سیاره منظومه شمسی: زهره

۵ـ قدر ظاهری و مطلق ستاره

۶ـ میدان مغناطیسی خورشید

۷ـ مشکل نوترینوهای خورشیدی، یک داستان کارآگاهی حل شده!

پروژه اخترزیست شناسی BASALT۸ـ

۹ـ افسانه های نجومی: جنگ ستارگان !

۱۰ـ پیشنهادهای رصدی

۱۱ـ آخرین اخبار قیامت!: معرفی یک فیلم علمی تخیلی