در این شماره خواهید خواند: 

 1. عکس برتر هفته گذشته
 2. شفق های قطبی روشن در جو مشتری
 3. پژواک اشعه ی ایکس یک ستاره خرد شده 
 4. پلاک و لوگو گالیله در فضاپیمای جونو
 5. بر خورد سیارک کهن، یک راه حل ممکن برای «پارادوکس خورشید جوان ضعیف»
 6. مدل سازی عالم بر اساس نسبیت عام 
 7. ماموریت اصلی سپیده دم کامل شد
 8. کهکشان های مارپیچی و نامنظم
 9. عناصر سازنده حیات
 10. پیشنهاد رصدی هفته، ۱۲ تا ۱۹ تیر ماه
 11. عکس:‌کهکشان راه شیری
 12. معرفی فیلم:‌ احساسات خطرناک یک سیاره