در شماره یازدهم مجله کافه آسترو با مقالات جالبی از منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و کیهان با شما همراه هستیم.  

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 1. سیاهچاله ای متوسط در مرکز خوشه ستاره ای غول پیکر
 2. احتمالا ماموریت تعمیر هابل در راه است
 3. مریخ سیاره سرخ
 4. آب وهوا بر روی سیاره مریخ چگونه است؟
 5. نتایج مهم از آزمایش دوقلو ها
 6. تاریخچه ی فرمول دریک
 7. واحد های نجومی
 8. کوتوله سفید
 9. انتقال به سرخ و انبساط جهان
 10. پیشنهاد های رصدی اسفند
 11. عکس: سحابی رزتا
 12. عکس: سیاره زهره