در شماره دهم مجله الکترونیک کافه آسترو به بررسی سه پارادوکس جالب فیزیک و کیهان شناسی پرداخته ایم. در این شماره با پارادوکس دو قلو ها، گربه شرودینگر و اولبرس آشنا خواهید شد. همچنین آخرین اخبار نجوم و چند تصویر از کیهان از دیگر مطالب این شماره است.در شماره دهم مجله الکترونیک کافه آسترو به بررسی سه پارادوکس جالب فیزیک و کیهان شناسی پرداخته ایم. در این شماره با پارادوکس دو قلو ها، گربه شرودینگر و اولبرس آشنا خواهید شد. همچنین آخرین اخبار نجوم و چند تصویر از کیهان از دیگر مطالب این شماره است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 1. سحابی سه تکه در نور مادون قرمز
 2. بازگشت دنباله دار 45p
 3. نگاه کردن از بالای شانه های زحل
 4. هلال مشتری و لکه سرخ بزرگ
 5. کشف جفت سیاره نوزاد و ستاره مادر جوان
 6. هاله کهکشان ها
 7.  خروج از خط پایان کیهان
 8. پارادوکس دوقلو ها
 9. پارادوکس گربه شرودینگر
 10. پارادوکس اولبرس
 11. پدیده های نجومی بهمن