فایلی که پیش رو دارید اولین شماره از هفته نامه کافه آسترو است. در این هفته نامه مهم ترین اخبار را خواهید خواند و همچنین با چند موضوع آموزشی به صورت مجموعه ای آشنا می شوید. این موضوعات در هفته های آینده نیز ادامه پیدا می کند. دیگر مطالب جالب عبارتند از رویداد های نجومی هفته و معرفی فیلم و مستند. امیدواریم از مطالعه آنها لذت ببرید. 

در این شماره با موضوع ویژه فضاپیمای جونو در خدمت شما خواهیم بود…

فهرست مطالب:‌

۱- زیبا ترین تصویر نجومی هفته از سایت Apod

۲- خبر : 

اولین سحابی باد در یک مگنتار

دره قمر بزرگ پلوتو، شارون

۳- آموزش:

سامانه خورشیدی ۱: تولد و تکامل

جهان های جزیره ای

از گذشته مریخ چه می دانیم؟ 

۴- ماموریت غیر ممکن مشتری: جونو به مشتری نزدیک می شود

۵- رویداد های نجومی هفته

۶- تصویر نجومی:‌ ستاره غول پیکر، سحابی و خوشه ستاره ای

۷- معرفی فیلم و مستند 

۸- اوریگامی بسازید: ستاره شانس