باکتری ها راهی برای جستجوی حیات در سیارات دیگر

آیا امکان دارد راهی برای یافتن ساختارهای باکتریایی بر روی سیارات دیگر وجود داشته باشد؟ و اگر اینچنین است، این باکتری تا چه اندازه می تواند برای ایجاد زندگی روی یک سیاره مفید باشد؟

 این ها سؤالاتی هستند که می توانند در خلال مطالعات بر روی  استروماتولیت ها، بر آمادگی هایی از سنگ کلسیم کربنات که از  تراوش آهک باکتری سیانو ( باکتریی که از فوتوسنتز برای انرژی استفاده می کند.) به وجود می آید، پاسخ داده می شود.

اریکا سوساری، همکار علمی هریتج بوش یک سازمان غیر انتفاعی حفاظت و مدیریت زمین در استرالیا، گفت: «تحقیقات درباره ی پتانسیل ایجاد زندگی از این "فسیل های زنده" بر پایه ی میکروب های کوچک در استرالیا است؛ اما نتایج می تواند ما را در تشخیص شواهد فسیلی زندگی روی دیگر سیارات به خصوص مریخ یاری کند.» سوساری در ایستگاه حفاظت هملین که یک ملک500000 هکتاری در محدوده ی یکی از متنوع ترین و فراوان ترین نمونه های استروماتولیت های دریایی در جهان، یک استخر دریایی طبیعی حفاظت شده در غرب استرالیا می باشد، مستقر است.

سوساری در یک ایمیل نوشت" جست و جوی شواهد زندگی در سنگ ها مانند پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. اگر استروماتولیت ها نشانه های قطعی از زندگی داشته باشند-  مانند مورفولوژی های خود سازمان یافته که حاکی از روند زندگی هستند- پس ممکن است امکان جست و جو  برای آن نشانه  در سنگ های موجود در سطح سیارات دیگر وجود داشته باشد و به طور قابل توجهی اندازه ی انبار کاه را کاهش می دهد."( 10 سیاره ی فراخورشیدی وجود دارد که می تواند میزبان زندگی بیگانه باشد.)

 نوارهای استروماتولیت سیف در جزر و مد کم واقع در استان بولداه در حاشیه جنوب غربی استخر هملین

حق نشر:پاملا رید

مقاله ای بر اساس تحقیقات سوساری در استخر هملین تحت عنوان "افقهای جدید در  مقیاس چندگانه ی استروماتولیت های خلیج شارک، استرالیای غربی،" در مجله گزارشهای علمی در اوایل سال جاری منتشر شد.

بودجه برای تحقیقات مشترک توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های نفتی (شورون، شل، رپسول و BP) که علاقه مند به محیط کربنات میکروبی جدید برای توسعه مدل برای مخازن سطحی و سنگ های منشا هستند ارائه شده است. پشتیبانی بیشتر برای تجزیه های ژنومیک  توسط بخش زندگی فرازمینی و تکاملی زیست شناسی برنامه اخترزیست شناسی ناسا ارائه شده است.

  استروماتولیت های مرکب از ایالت کاربلا

حق نشر: پاملا رید

درباره ی سازه های باستانی بیشتر بدانیم

بر روی زمین، میکروب های ایجاد کننده ی استروماتولیت ها، در ساخت این سیاره ی مناسب برای زندگی، ضروری بودند. این سیانو باکتری های تشکیل دهنده ی استروماتولیت اولین موجودات زنده ای که با فوتوسنتز از خورشید انرژی تولید می کنند و همچنین ایجاد اکسیژن به عنوان یک محصول جانبی ، بوده اند. در طی میلیاردها سال، سیانو باکتری ها جو زمین را از 1 درصد اکسیژن به بیش از 20 درصد اکسیژن تغییر داده اند، یک ترکیب  که اجازه تکامل حیات پیچیده را می دهد.

تحقیقات سوساری درباره ی استروماتولیت ها از استخر هملین ، فراوان ترین و متنوع ترین مجموعه جدید از این سازه های میکروبی، که تقریبا تمام 135 کیلومتر خط ساحلی را در بر می گیرد، آغاز شد. تحقیقات قبلی درباره ی استروماتولیت ها آنها را با انواع بسترهای میکروبی ساکن در سطح ساختار مشخص می کند، پاسخی مستقیم برای اینکه استروماتولیت منطقه جزر و مدی در کجا قرار دارد. هر لایه از استروماتولیت ها در واقع مدرکی از سطح بستر سابق است. تیم او به جای طبقه بندی استروماتولیت ها از طریق شکلشان، نشان می دهد که در مناطق خاصی از استخر ترجیح می دهند به شکل خوشه شکل بگیرند. همچنین تحقیقات آن ها نشان می دهد که استروماتولیت های جدید بیشتر از آنچه قبلا تصور می شد با استروماتولیت های کهن اشتراک دارند.

سوساری گفت:" استروماتولیت های دریایی جدید اغلب به دلیل بافت داخلی دانه دارشان ، که در تضاد با گونه ی دانه ریز بیشتر استروماتولیت های کهن است، به عنوان مقایسه ای ضعیف از استروماتولیت های کهن شناخته می شوند."

 امتداد تو در توی استروماتولیت ها که در بستری دانه دانه در ایالت اسپاون در حاشیه ی غربی استخر هملین قرار گرفته است.

امتیاز تصویر: پاملا رید

در مقابل، تیم او دریافتند که در استخر هملین، معمولا میکروب ها سنگ آهک دانه ریز که به عنوان میکریت( کلسیت ریز) شناخته شده است تولید می کنند که موجب ایجاد ساختارهای استروماتولیت می شود که شبیه استروماتولیت های کهن دیده شده در شواهد فسیلی می باشد.

سوساری گفت: علاوه بر این، انواع استروماتولیت در استخر هملین توسط یک سیانوباکتریوم کاکوید (coccoid) که شکل باستانی این سیانو باکتری به 2 میلیارد سال پیش به نام Eoentophysalis می رسد، به سلطه در آمده است. این یک شباهت دیگر به دوران باستان را نشان می دهد. این بدان معناست که با ایستادن در امتداد سواحل اسخر هملین و نگاه کردن به استروماتولیت ها، ما در واقع از یک پنجره به زمین اولیه با میکروب هایی با اصل نسب باستانی یکسان که در پمپاژ اکسیژن و و انجام فرآیند هایی که در طی صدها سال اتفاق می افتد نقش دارند، می نگریم. در این سیاره جای دیگری که در آن بتوان این را در چنین مقیاسی مشاهده کرد وجود ندارد.

   امتداد تو در توی استروماتولیت ها که در بستری هموار در ایالت اسپاون در حاشیه ی غربی استخر هملین قرار گرفته است. گرفته شده از قایق در روزی صاف و آرام.

امتیاز تصویر: پاملا رید

موارد استفاده در مریخ

مطالعات استروماتولیت ها در منطقه ای کوچک استرالیا بود، اما سوساری گفت که در کل، جوامع میکروبی مشابه، بالقوه می تواند به دیگر مکان ها - مانند مریخ-  صادر شود تا مکان های دیگر منظومه ی شمسی را برای زندگی انسان ها مساعد تر کند.

سوساری گفت که او در هنگام مطالعه در مورد برنامه های ایلان ماسک بنیانگذار اسپیس ایکس برای آوردن زندگی به مریخ، به استروماتولیت ها می اندیشد. وی پیشنهاد داد که از آنجا که این جوامع میکروبی استروماتولیت سازی اکسیژن تولید می کنند، بالقوه می توانند سیاره ی سرخ را برای زندگی مساعد تر کنند.

او اذعان داشت" بدیهی است با برنامه های ایلان ماسک، اگر او در پی فرستادن زندگی در طی سال های آینده است، ما  میلیارد ها سال زمان برای شکل گیری اتمسفر نداریم، و مریخ کمتر از 1 درصد اتمسفر زمین را داراست. اما من شروع کردم به فکر کردن درباره ی فتوسنتز بسترهای میکروبی و اینکه چگونه آن ها برای میلیارد ها سال غالب بوده اند؛ این یک نوع انعطاف پذیری و طول عمر است که گونه های ما هنوز بدان دست نیافته اند. شاید ما باید به این جوامع میکروبی نگاهی از نظر تولید اکسیژن در یک مقیاس کوچک در سیاره ی سرخ بیاندازیم"    

منبع:‌ space.com

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده