شفق قطبی از دید فضانوردان

در این ویدیوی زیبا شفق قطبی را از دید ساکنان و فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی می‌بینید. طوفان های خورشید ذرات پرانرژی خورشید را در منظومه شمسی پراکنده می کند و با رسیدن این ذرات به میدان مغناطیسی زمین، به سمت قطبی‌ها هدایت می شود. در مناطق نزدیک قطب این ذرات پرانرژی با مولکول های لایه های بالایی جو برخور می کنند، آنها را تحریک می کنند و با رفتن یک الکترون به لایه بالایی و برگشت به لایه پایه، نور منتشر می شود.