شفق قطبی یا الهه ی سپیده دم؟!

افسانه شفق قطبی

 

کمتر کسی وجود دارد که عکس های این پدیده ی استثنایی را دیده باشد و حسرت یک سفر به قطب به دلش نمانده باشد!

این پدیده در فرهنگ گذشته ی بشر تاثیر زیادی داشته است. نام گذاری Aurora به نام یک الهه در رومانی بر میگردد. Aurora در افسانه های باستانی رومانی، الهه ی سپیده دم است و به شکل زنی است که بدنش را با موهای خود پوشانده.

در بسیاری از فرهنگ ها از شفق قطبی صحبت شده است. طبیعت و علت اصلی به وجود امدن شفق قطبی تا زمان زیادی به کلی پوشیده بود و قرن ها این پدیده با افسانه های جالبی از قبایل مختلف توجیه میشد:

مردمان گروئنلند از قبایل اسکیموها اعتقاد داشتند که شفق قطبی گذرگاه های باریکی هستند که از طریق انها ارواح سرگردان به بهشت می روند.

سرخپوستان کانادای شرقی و جنوب آلاسکا هم شفق قطبی را ارواح رقصان انسان ها در آسمان می دانستند . در این میان گروهی از سرخپوستان شفق را نشانه جنگ و طاعون می دانستند و عده ای در میان اسکیمو ها برای دفاع از خود در برابر شفق باخود چاقو حمل می کردند!

در برخی فرهنگ ها مردم می ترسیدند که هنگام وقوع شفق قطبی سوت بزنند یا صدای مشابهی تولید کنند. چون فکر میکردند که این کار باعث پایین آمدن شفق میشود و آنها را با خود میبرد.

گروهی دیگر اعتقاد داشتند شفق نتیجه توپ بازی ارواح انسان ها در آسمان با جمجمه شیرماهی است و این جریان های نور نشان دهنده کشمکش ارواح است!

کمی متفاوت نگاه کنیم. شاید حتی برای چند دقیقه...

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده