لطفا مقالات خود را برای انتشار در سایت کافه آسترو به ایمیل زیر ارسال کنید. 

farhoushmaedeh@gmail.com

برگردان: رضا بهادری منبع انرژی الکتریکی کاسینی-ژنراتورهای ترموالکتریک رادیو ایزوتوپ(آر تی جی)-انرژی الکتریکی موردنیاز برای برخی از موفق ترین برنامه های فضایی ایالات متحده ، نظیر فرودهای بر سطح ماه آپولو وکاوشگران وایکینگز را که بر روی سطح مریخ به دنبال ذره ای دال بر وجود حیات بودند، فراهم آورده است.
انیشتین در سال 1916 میلادی نظریه ی نسبیت عام را بیان کرد؛ براساس این نظریه ، جرم می تواند فضا- زمان را خمیده کند. در نتیجه در اطراف هر جرمی میدان گرانشی ایجاد می شود که هرچیزی ، حتی نور را منحرف می کند.