لطفا مقالات خود را برای انتشار در سایت کافه آسترو به ایمیل زیر ارسال کنید. 

farhoushmaedeh@gmail.com

این سوال به ظاهر ساده برای اولین بار در سال ۱۸۲۳ توسط ستاره شناس آلمانی، ویلیام اولبرس مطرح شد و جواب آن نسل های متعددی از ستاره شناسان را درگیر کرد.
خورشید میدان مغناطیسی پیچیده و بزرگ دارد،به طور میانگین در کل سطح خورشید،میدان مغناطیسی حدود یک گاوس است،حدودا دو برابر میدان مغناطیسی قوی که به طور میانگین در سطح زمین وجود دارد (0.5 گاوس)،به طور کلی از انجایی که سطح خورشید 12000 بار بزرگ تر از زمین است میدان مغناطیسی خورشید تاثیر بزرگی دارد.
آیا مریخ در گذشته محل سکونت موجودات میکروسکوپی همچون باکتری‌ها بوده؟ آیا امروزه هم اینچنین است؟ دانسته‌های ما از احتمال وجود حیات در کیهان و یا چگونگی آغاز آن در زمین تا چه مقدار قطعیت دارد؟ چه نشانه‌هایی به ما در فهم بهتر آفرینش حیات کمک می‌نماید. محققین ناسا قصد دارند که با مطالعه دشت‌های مملو از گدازه‌های سرد شده در نزدیکی دهانه‌های آتشفشانی در هاوایی، به پاسخ پرسش‌هایی بنیادین از چگونگی آغاز حیات دست‌ یابند... .
نوترینو، ذره ای بنیادی با برهم کنش بسیار کم که هم اکنون که درحال خواندن این جملات هستید میلیونها عدد از آنها در حال عبور از بدن شماست! نه تنها شما بلکه درحال عبور از کره ی زمین بدون هیچ گونه برهم کنشی است. مشکل نوترینوی خورشید یک داستان کارآگاهی حل شده است!
برای قرن ها شفق های قطبی باعث شگفت همگان بود. در واقع وجود آن ها در خیلی از افسانه های قدیمی کشورها آمده است.