بررسی دامنه کوه شارپ توسط کنجکاوی

امتیاز تصویر: : NASA, JPL-Caltech, MSSS
کهکشان آندرومدا یا M31

امتیاز تصویر: Farmakopoulos Antonis
سرزمین عجایب ستاره ای یا NGC 6357

امتیاز تصویر: : X-ray: NASA/CXC/PSU/L. Townsley et al; Optical: UKIRT; Infrared: NASA/JPL-Caltech
سحابی باشکوه سر اسب

امتیاز تصویر: Marco Burali, Tiziano Capecchi, Marco Mancini
تصویر زیبا از هواپیما

امتیاز تصویر: Shane Larson
شالرپلس ۳۰۸، یک حباب ستاره ای

امتیاز تصویر:Anis Abdul
کهکشان چرخ ارابه از دیده هابل

امتیاز تصویر: ESA, NASA, Hubble
جنوب مشتری در سومین پرواز نزدیک

امتیاز تصویر:  NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS
شهاب جوزایی در کنار ماه کامل

امتیاز تصویر: Wang, Letian
برفراز قطب شمال متلاطم زحل

امتیاز تصویر: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA
مارپیچ عجیب در LL Pegasi

امتیاز تصویر: ESA, Hubble, R. Sahai (JPL), NASA
شکل ایکس روی ماه

امتیاز تصویر:  Alessandro Marchini
سحابی میگو

امتیاز تصویر:  Data - ESO/INAF/R. Colombari/E. Recurt پردازش: R. Colombari
کهکشان گرداب و دنباله دار ها

امتیاز تصویر: José J. Chambó
رشته درخشان به دور سیاهچاله مرکزی کهکشان NGC 4696

امتیاز تصویر: NASA, ESA, Hubble, A. Fabia
شفق در قطب جنوب مشتری از دیده جونو

امتیاز تصویر: NASA, JPL-Caltech, SwRI, ASI, INAF, JIRAM
کهکشان های اسب بالدار

امتیاز تصویر: Péter Feltóti
تولد یک سیستم ستاره ای سه گانه

امتیاز تصویر: Bill Saxton, ALMA