همه ی ماها گاهی به آسمان خیره شده ایم و ستاره ها را از نظر گذرانده ایم، من هم یک دانشجوی ترم شش فیزیک در دانشگاه خوارزمی ام که ستاره های دوست داشتنی ام را هرشب دید میزنم و مینویسم.سردبیر نشریه ی علمی تخصصی کوانتا و دبیر انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خوارزمی هم هستم.در کنار این ها فکر میکنم فقط مهم این باشد که من یک علاقمند به علم دوست داشتنی نجوم ام.