سحابی M16 : ستون های تشکیل ستاره ها

زمان: ۱۳۹۵/۲/۵ ه‍.ش.،‏ ۱۹:۲۱ نمایش : ۸۳۵ دفعه

سحابی M16 : ستون های تشکیل ستاره ها

امتیاز تصویر: J. Hester, P. Scowen (ASU), HST, NASA

ستاره های جدید در سحابی عقاب شکل می گیرند. این تصویر از تلسکوپ فضایی هابل که در سال ۱۹۹۵ گرفته شده است ابرمولکولی هیدروژنی و گاز و گرد و غبار را در سحابی عقاب نشان می دهد. ستون های عظیم در این سحابی چند سال نوری طول دارند و به اندازه ای متراکم هستند که تحت تاثیر گرانش داخلی در آنها ستاره های جدید شکل می گیرد. در پایین ستون ها ستاره های جوان زیادی وجود دارد، به همین علت در این مناطق تراکم گازی کم تر شده است. سحابی عقاب به همراه خوشه ستاره ای بازM16  در فاصله ۷۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. در سال ۲۰۰۷ تصویر دیگری از ستون های آفرینش توسط تلیکوپ مادون قرمز اسپیتزر گرفته شد که نشان می دهد احتمالا این ستون ها بر اثر یک انفجار ابرنواختری نابود شده است.  

تاریخ: ۲۴ آپویل ۲۰۱۶