تایید دومین منبع امواج گرانشی GW151226

زمان: ۱۳۹۵/۳/۲۶ ه‍.ش.،‏ ۲۲:۳۸ نمایش : ۸۸۲ دفعه

تایید دومین منبع امواج گرانشی GW151226

امتیاز تصویر:‌ LIGONSF

آسمان جدید پدیدار شده است. زمانی که شما به آسمان نگاه می کنید، با نور یا موج الکترومغناطیسی می بینید. اما در طول سال گذشته آسمان در نوع متفاوتی از امواج مشاهده شده است، امواج گرانشی.  امروز در LIGO تایید دومین کشف امواج گرانشی از GW151226 اعلام شد. اولین آشکار سازی تاریخی امواج گرانشی سه ماه قبل از GW150914 تایید شد. همان طور که از اسم آن مشخص است، GW151226 در اواخر دسامبر ۲۰۱۵ ثبت شده است. این موج گرانشی به طور همزمان توسط LIGO در واشنگتن و لوئیزیانا آشکار سازی شد. در ویدیو دیده می شود که چگونه فرکانش GW151226 در طول زمان اندازه گیری توسط آشکار ساز هنفورد واشنگتن، تغییر می کند. این موج گرانشی از سیستم دو سیاهچاله در حال ادغام با جرم های ۱۴ و ۸ برابر خورشید منتشر شده است. این دو سیاهچاله انتقال به سرخ ۰.۰۹ دارد، یعنی اگر اندازه گیری درست باشد موج گرانشی پس از ۱.۴ میلیارد سال به ما رسیده است. توجه داشته باشید که روشنایی و فرکانس که به صورت صدا نگاشت شده است، از قله موج گرانشی، یعنی در آخرین لحظات ادغام دو سیاهچاله، ثبت شده است.تیم LIGO با حساسیت بالا تر مشغول به کار است و در طول سال های آینده آشکار سازی های بیشتری از امواج گرانشی اعلام می شود. امواج گرانشی دید متفاوتی از آسمان است و درک بشریت را از جهان تغییر می دهد.

تاریخ: ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ /‌ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵