انیمیشن تکامل کهکشان ها

اعتبار ویدیو:  Donna Cox (AVL NCSA/U. Illinois) et al., NASA's GSFC, AVL, NCSA

انیمیشن تکامل کهکشان ها

اعتبار ویدیو:  Donna Cox (AVL NCSA/U. Illinoiset al.NASA's GSFCAVLNCSA

جهان چگونه تکامل پیدا کرده است؟ برای درک بهتر این موضوع، کیهان شناسان محاسباتی و ناسا انیمیشن تایم لپس از شبیه سازی کامپیوتری بخشی از جهان را ساخته اند. این شبیه سازی از ۱۰۰ میلیون سال جهان، ۲۰ میلیون سال بعد از انفجار بزرگ شروع شده است و تا زمان حال ادامه دارد. بعد آغاز هموار، گرانش باعث می شود توده های مواد کهکشان ها را بوجود آورند و کهکشان ها بلافاصله به طرف یکدیگر سقوط می کنند. به زودی بسیاری از آنها به صورت رشته های بلند متراکم می شوند، در حالی که بقیه کهکشان ها به شکل یک خوشه کهکشانی بزرگ ادغام می شوند. بررسی ویژگی های جهان به طراحی مهندسی تلسکوپ فضایی جیمز وب کمک می کند؛ این تلسکوپ در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب می شود.

تاریخ: ۳۰ می ۲۰۱۶

همه نظرها (۰)

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده