موسسه اندیشه پژوهان با هدف ترویج علم و برگزاری سمینار و همایش از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با مجوز وزارت ارشاد اسلامی کار خود را آغاز کرد. همچنین موسسه اندیشه پژوهان و گروه نجومی کافه آسترو به عنوان بخش نجومی این موسسه عضویت حقوقی انجمن نجوم ایران را نیز داراست.

سخنان مدیر مسئول موسسه اندیشه پژوهان به مناسب هفته جهانی نجوم ۱۴۰۱ با موضوع «نجوم و توسعه آموزش»

 

در هفته جهانی نجومی ۱۴۰۱ موسسه اندیشه پژوهان (گروه نجومی کافه‌آسترو) به عنوان یکی از گروه‌های برگزیده کشور در برگزار برنامه هفته جهانی نجوم از طرف انجمن نجوم ایران انتخاب شد.