دیباچه ایی بر کیفیت آغاز تحصیل نجوم
در سال ۱۹۱۶، اینشتین، چند ماه بعد از فرمولبندی نهایی نسبیت عام، امواج گرانشی را فرموله کرد. او معادلات خود را به امواج خطی که توسط اجرامی با خودگرانی جزئی که در فضازمان تخت و تهی از ماده یا انرژی پخش می شوند، محدود کرد. اینشتین نمی توانست نظریه نسبیت را منتشر کند و به پیامدهای آن توجه نکند. یکی از این پیامدها امواج گرانشی بود.
در شماره های قبلی مجله کافه آسترو با سیارات خاکی آشنا شدید. بعد از مریخ می رسیم به سیاره ی پنجم، اولین سیاره از جنس گاز، مشتری.
این خوشه در صورت فلکی جاثی (هرکول)‌ و در فاصله ۲۲ هزار سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ۱۵۷۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی مار افسای
صورت فلکی جبار(orion or rigel) یکی از پرنورترین و شناخته شده ترین صورت های فلکی آسمان شب است.این صورت فلکی از زمان باستان شناخته شده بوده است.نام دیگرش "شکارچی"است که این اسم از یکی از افسانه های مصری می آید.
در صورت فلکی سپر و فاصله ۶۰۰۰ سال نوری از ما
خوشه کروی M10 در صورت فلکی مارافسای و در فاصله ۱۴۳۰۰ سال نوری از ما ست.
این خوشه کروی در صورت فلکی مار افسای و فاصله حدود ۲۵۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ۴۱۰۰ سال نوری و در صورت فلکی قوس یا کمان
در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از ما و در صورت فلکی عقرب قرار دارد.
خوشه ای در صورت فلکی عقرب و فاصله ۱۶۰۰ سال نوری از ما.
معرفی اجرام مسیه
این خوشه کروی در صورت فلکی عقرب و در فاصله ۷۲۰۰ سال نوری از ماست.
در صورت فلکی دلو و در فاصله ۳۳۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.
در فاصله ٦٥٠٠ سال نوري از ما و در صورت فلكي ثور قرار دارد.
دانشمندان و اخترشناسان در گذشته با محاسبه گذر روزها، ماه ها و سال ها، تقویم ها را تدوین کردند. آنها برای اندازه گیری شبانه روز، ماه و سال حرکت ظاهری خورشید در آسمان و حرکت ماه به دور زمین و اشکال آن را رصد کردند. در این مطلب ابتدا با سه موضوع شبانه روز، ماه قمری و سال اعتدالی آشنا خواهید شد و سپس درباره سال کبیسه در تقویم های مختلف می خوانید.
دیر زمانی است كه مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان مراسمی‌ را برپا می‌دارند. در ایران و سرزمین‌های هم‌فرهنگ مجاور، از شب آغاز زمستان با نام «شب چله» یا «شب یلدا» نام می‌برند كه همزمان با شب انقلاب زمستانی است.